Roth shunt med termostatisk ventil

Shunten leveres med en Alpha2 L pumpe 15/60 der overholder EUP 2015 kravet. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 230 m², dog afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner.

Shunten er forsynet med termostatisk ventil, der giver mulighed for indstilling af fremløbstemperaturen i området 25 - 60°C.
Termostaten kan låses. Shunten er venstrehængt, men kan nemt spejlvendes og konverteres til højrehængt.

Shunten leveres komplet med termometer, pakninger, termostat, nøgle til forindstilling og pumpe

Roth shunt med vejrkompensering

Shunten leveres med en Alpha2 L pumpe 15/60 der overholder EUP 2015 kravet. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 230 m², dog afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner.
Shunten er forsynet med et komplet vejrkompenseringsanlæg der består af udeføler, fremløbsføler, motorventil og selve styringen. I styringen kan der vælges valgfrit blandt flere varmekurver og der kan bl.a. vælges maksimal fremløbstemperatur mv.
Shunten er venstrehængt, men kan nemt spejlvendes og konverteres til højrehængt.
Shunten leveres komplet med termometer, pakninger, vejrkompenseringsanlæg, nøgle til forindstilling og pumpe.

Roth shunt 3-vejs med termostatisk ventil

Shunten leveres med en Alpha2 L pumpe 15/60 der overholder EUP 2015 kravet. Pumpen og shunten er udviklet til anlæg på helt op til 240 m², dog afhængigt af det aktuelle varmetab og valg af rørdimensioner.

Shunten er udviklet til at kunne hente vandet i selve varmekilden, således at primærpumpen i nogle anlægstyper helt kan undværes eller alternativt kun skal yde et meget lille primærtryk.
Der er mulighed for regulering af fremløbstemperaturen i området 25-60°C. Termostaten kan låses. Shunten er venstrehængt, men kan nemt spejlvendes og konverteres til højrehængt.

Shunten leveres komplet med termometer, pakninger, termostat og pumpe.

Roth shunt 3-vejs med vejrkompensering

Varmenormen DS 469 stiller krav om automatisk styring af fremløbstemperaturen efter varmebehovet. I praksis betyder det at centralvarmeanlæg, uden integreret vejrkompensering i varmekilden, skal monteres med vejrkompensering, dette gælder også gulvvarmeanlæg.

Roth gulvvarmeshunt med vejrkompensering er enkel at betjene og giver et hurtigt overblik over temperaturer og driftsstatus via displayet. Shunten leveres med integreret ventil til indregulering af primærflowet og Alpha2 L 15/60 pumpe. Shunten har en kapacitet på ca. 230 m² og passer naturligvis direkte på Roth gulvvarmefordelere.

Komplet med udeføler, fremløbsføler og motorventil.

Roth ShuntUnit, 1-8 afgreninger

Med præmonterede fordelerrør og automatisk udluftningsprogram.
Roth ShuntUnit anvendes til mindre gulvvameanlæg, både ved nybyggeri og renoveringsopgaver. Roths ShuntUnit har en kapacitet på op til  160 m², afhængig af det reelle varmetab. Shunten anvendes på anlæg hvor varmekilden giver højere fremløbstemperatur end der anvendes på gulvvarmeanlægget.
Shunten leveres med en A-mærket pumpe, som sikrer et minimalt el-forbrug. Pumpen som bl.a. indeholder et automatisk udluftningsprogram er præmonteret på venstre side af fordelerrørene, men kan nemt flyttes til højre side.

ShuntUniten leveres med præmonterede fordelerrør med 1-8 afgreninger som er forberedt til montering af Roth rumregulering. ShuntUniten kan udbygges med flere afgreninger ved anvendelse af udvidelsessæt.

Roth minishunt

Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum. Fås som trådløs eller trådført.
Roth minishunt er beregnet til regulering af gulvvarmen i et enkelt rum. Shunten kan tilsluttes "ude i installationen" ligesom en radiator til både 1-strenget og 2-strenget  anlæg. Shunten kan forsynes med en duo-fordeler hvis der er brug for at tilslutte to kredse. Minishunten bruges til opblanding af vandet, hvor varmekilden har højere fremløbstemperatur end gulvvarmen skal bruge. Minishunten fås enten med termostatisk ventil, styret af en rumføler med 5 meter kapilarrør, eller med en trådløs rumtermostat.

Roth trådløs regulering til minishunt

Roth trådløs regulering er et komplet system til regulering af enkelte rum i kombination med vores minishunt.

Den trådløse regulering gør monteringen enkel, både ved nybyggeri og ved renoverings-opgaver, hvor det kan være vanskeligt at trække ledninger. Den trådløse installation øger valgmulighederne når det gælder placering af rumtermostaten og minishunten. Rumtermostaten har indbygget omskifter til natsænkning.

 

Roth vejrkompensering til gulvvarmeshunt

Komplet med udeføler, fremløbsføler og rumtermostat. Roth vejrkompensering er en programmerbar digital styring til vores Roth shunt med 3-vejs ventil og Alpha2 pumpe. Den tilpasser fremløbstemperaturen på gulvvarmeanlægget efter udetemperaturen. Der er mange forudindstillede brugerprogrammer og der er mulighed for at lave dine egne programmer, som f.eks. at sænke temperaturen når der ikke er behov for varme.

  • Ugentlige programmer
  • 9 forprogrammerede programmer, og 4 brugerprogrammer
  • Ubegrænset hukommelse
  • Regulering tilpasset i forhold til udetemperatur