Vision, mission og værdier

Vision:
Vores vision er at være de bedste på markedet inden for gulvvarme og rørsystemer til vand og varme.

Mission:
Med et internationalt perspektiv og en national tilstedeværelse vil vi sikre innovative, prisrigtige og markedstilpassede systemer af høj kvalitet, kombineret med kompetent support og logistikløsninger.

Værdier:

 

Professionelle
Vi har en høj grad af faglig kompetence og er professionelle i vores tilgang til alle opgaver.
Vi overholder altid alle indgåede aftaler til den aftalte tid og kvalitet.
Dette gælder for alle forretningspartnere herunder kunder, leverandører og kolleger.

Ambitiøse
Vi vil altid arbejde helhjertet og passioneret for at nå virksomhedens mål og visioner.
Vi arbejder hårdt på at blive de bedste til det, vi gør. Vi er vedholdende, hårdtarbejdende og fokuserede på at nå vore mål.
Vores ambitioner forudsætter og kræver, at vi løbende forbedrer vores kompetencer, produkter og processer.

Respekt
Vi udviser gensidig respekt og interesse for vores kolleger, vores kunder og andre samarbejdspartnere.
Vi udviser forståelse og anerkendelse overfor hinandens arbejde og er lydhøre over for andres meninger og holdninger.
Vi giver og modtager konstruktiv feedback - både positivt og negativt.

Innovative
Vi er altid klar til at ændre og udfordre det eksisterende og  har modet til at komme med nye ideer og forfølge dem.
Vi søger ny viden og inspiration både internt og eksternt. Vi bruger hinanden på en god og konstruktiv måde.
Vi forsøger altid at være et skridt foran vores konkurrenter.